Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Culemborg
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Culemborg > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS CULEMBORG

Plaatsen vrij in leesgroep geschiedenis

- 26-07-2016 -

Er zijn plaatsen vrij in de leesgroep geschiedenis in Culemborg/Beusichem. De leesgroep leest en bespreekt non-fictie, boeken met thema's uit de geschiedenis, en maakt daarbij een keuze uit de boekenlijst van de landelijke organisatie Senia – zie www.senia.nl/geschiedenis. De boeken worden besproken aan de hand van ‘leeswijzers' met discussievragen, waardoor de discussie diepgang krijgt en minder kans loopt te verzanden. De leesgroep komt een keer in de 5 à 6 weken bij elkaar op woensdagmiddag. Het komend seizoen bespreekt de groep boeken als Gerard Heineken van Annejet van der Zijl en Het verlies van België van Johan Op De Beeck
Wie interesse heeft kan voor meer informatie terecht bij de contactpersoon van de groep, mevr. Cecilia van Dongen via e-mail ceciliavandongen@hetnet.nl of via tel. 0345-503008 of 06-18020552.


Trefwoorden: plaatsen leesgroep geschiedenis
 
 

Met de Zonnebloem kersen eten

- 26-07-2016 -

De bedoeling was om met de gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem naar “De Kersengaard” in Ravenswaaij te gaan, maar door het extreem warme weer was het niet verantwoord het daar door te laten gaan.
De uitwijk naar de “Open Hof” was een heel goed alternatief en er was veel belangstelling.
74 Personen werden gastvrij ontvangen, waarbij koffie en thee werden geserveerd.
De muziek werd verzorgd door de gebroeders Dubbeldam. Zij bespeelden accordeon en orgel en lieten veel bekende liedjes horen.
De gasten konden deze middag kersen eten en deze na afloop ook kopen om mee naar huis te nemen. De kersen waren dit jaar weer bijzonder groot.
Tijdens de koffie en thee heeft voorzitter Elly Dijkhuizen Rob Doornebal, die de PR verzorgt gehuldigd met de Zonnebloemspeld voor 10 jaar vrijwilligerschap.
Het succes van dit uitstapje bewijst weer eens hoe succesvol en levendig afdeling Culemborg van de Zonnebloem is.
Sinds kort zijn er weer 8 nieuwe gasten en 5 nieuwe vrijwilligers bijgekomen.


Trefwoorden: zonnebloem kersen eten
 
 

Nieuwe leden voor Milieuadviesraad Culemborg

- 09-05-2016 -

Het college van B&W van de gemeente Culemborg benoemt de heren J. Buys, M. Heerschop en B. de Jong met ingang van 4 mei 2016 tot leden van de Milieuadviesraad Culemborg. De heer T. Jansen, lid sinds 10 januari 2012, is opnieuw benoemd met terugwerkende kracht vanaf 10 januari 2016. De leden van de Milieuadviesraad worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid om voor een periode te worden herbenoemd.

De heer Buys is melkveehouder en lid van LTO-midden-Nederland. Hij combineert zijn melkveebedrijf met een kinderdagverblijf. De heer Buys brengt als agrariër kennis in over met name het buitengebied van Culemborg.
De heer Heerschop is onlangs gepensioneerd na een werkzaam leven in de halfgeleider industrie. Hij heeft veel ervaring met het besturen en adviseren in verschillende functies. De heer Heerschop is momenteel secretaris van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg en brengt daardoor kennis in op het gebied van de flora en fauna in Culemborg.
De heer De Jong is werkzaam bij de gemeente Hilversum als programmamanager wonen. Hij heeft gewerkt bij de provincie Utrecht op het gebied van mobiliteit en bij de regio Rivierenland als coördinator duurzame fysieke leefomgeving. Hij brengt daardoor zowel ambtelijk/bestuurlijke ervaring in als ook inhoudelijke kennis op het gebied van het ruimtelijk domein.

De Milieuadviesraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijke beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het Reglement op de Milieuadviesraad 2015 is de basis voor de samenwerking tussen de gemeente en de Milieuadviesraad. In het Reglement is bepaald dat de adviesraad uit zeven leden bestaat en dat benoemingen geschieden door het college van B&W. Met deze benoemingen rest er nog een vacante plaats in de Milieuadviesraad.


Trefwoorden: leden milieuadviesraad culemborg
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige artikelen:
Plaatsen vrij in leesgroep geschiedenis
Met de Zonnebloem kersen eten
Nieuwe leden voor Milieuadviesraad Culemborg
Agenda Culemborg:


-
-
-

 

 © WIPEsoft