Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Culemborg
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Culemborg > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS CULEMBORG

 

Zwembad in de verkoop

- 14-04-2016 -

De gemeente verkoopt het voormalige zwembad "De Meer" met bijbehorende grond via een openbare inschrijving. Geïnteresseerden kunnen daarvoor uiterlijk op 20 juni aanstaande een plan inclusief bieding indienen.

Het plan moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden. De belangrijkste daarvan zijn:
•                   er mag geen zwembadvoorziening komen;
•                   er mag geen woning-, winkel en/of kantoorbouw plaatsvinden;
•                   de gemeente hecht waarde aan hergebruik van de huidige bebouwing;
•                   toekomstige functies moeten passen binnen een wijziging in de bestemming naar maatschappelijk, mogelijk uitgebreid met een ondergeschikte horecafunctie.
•                   parkeren moet passen binnen de resterende parkeercapaciteit nabij het pand en zo nodig op eigen terrein en voor eigen rekening worden gerealiseerd.

De gemeente kan “De Meer” verkopen aan de partij die met een plan komt dat past binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden en het beste voldoet aan de gemeentelijke kwaliteitscriteria. Ter voorbereiding op de verkoop zijn enkele onderzoeken gedaan. Binnenkort zijn alle rapporten daarover afgerond, waarna een verkoopbrochure beschikbaar komt. Hierin staat alle informatie over het te koop aangeboden object, de te volgen procedure, de randvoorwaarden, de kwaliteitscriteria en de inschrijvingsvoorwaarden.

De gemeente Culemborg heeft Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV uit Veenendaal ingeschakeld om de procedure te begeleiden. De verkoopbrochure en overige inlichtingen over het te verkopen object en de inschrijving zijn te verkrijgen bij de heer ing. J.A. Jansens van Gellicum van Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV (telefoon 0318-582150, Postbus 314, 3900 AH Veenendaal).

Uiterlijke datum bieding
De bieding dient uiterlijk 20 juni 2016 voor 11.00 uur schriftelijk en volgens de voorwaarden en procedure zoals beschreven in de brochure te zijn ingediend bij notariskantoor Ton & Van den Broecke Notarissen, Rinkespad 1, 4105 DN te Culemborg.

Trefwoorden: zwembad culemborg verkoop
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige artikelen:
Zwembad in de verkoop
Agenda Culemborg:


-
-
-

 

 © WIPEsoft