Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Culemborg
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Culemborg > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS CULEMBORG

 
 
 
 
 

Nieuwe leden voor Milieuadviesraad Culemborg

- 09-05-2016 -

Het college van B&W van de gemeente Culemborg benoemt de heren J. Buys, M. Heerschop en B. de Jong met ingang van 4 mei 2016 tot leden van de Milieuadviesraad Culemborg. De heer T. Jansen, lid sinds 10 januari 2012, is opnieuw benoemd met terugwerkende kracht vanaf 10 januari 2016. De leden van de Milieuadviesraad worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid om voor een periode te worden herbenoemd.

De heer Buys is melkveehouder en lid van LTO-midden-Nederland. Hij combineert zijn melkveebedrijf met een kinderdagverblijf. De heer Buys brengt als agrariër kennis in over met name het buitengebied van Culemborg.
De heer Heerschop is onlangs gepensioneerd na een werkzaam leven in de halfgeleider industrie. Hij heeft veel ervaring met het besturen en adviseren in verschillende functies. De heer Heerschop is momenteel secretaris van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg en brengt daardoor kennis in op het gebied van de flora en fauna in Culemborg.
De heer De Jong is werkzaam bij de gemeente Hilversum als programmamanager wonen. Hij heeft gewerkt bij de provincie Utrecht op het gebied van mobiliteit en bij de regio Rivierenland als coördinator duurzame fysieke leefomgeving. Hij brengt daardoor zowel ambtelijk/bestuurlijke ervaring in als ook inhoudelijke kennis op het gebied van het ruimtelijk domein.

De Milieuadviesraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijke beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het Reglement op de Milieuadviesraad 2015 is de basis voor de samenwerking tussen de gemeente en de Milieuadviesraad. In het Reglement is bepaald dat de adviesraad uit zeven leden bestaat en dat benoemingen geschieden door het college van B&W. Met deze benoemingen rest er nog een vacante plaats in de Milieuadviesraad.


Trefwoorden: leden milieuadviesraad culemborg
 
 

Zwembad in de verkoop

- 14-04-2016 -

De gemeente verkoopt het voormalige zwembad "De Meer" met bijbehorende grond via een openbare inschrijving. Geďnteresseerden kunnen daarvoor uiterlijk op 20 juni aanstaande een plan inclusief bieding indienen.

Het plan moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden. De belangrijkste daarvan zijn:
•                   er mag geen zwembadvoorziening komen;
•                   er mag geen woning-, winkel en/of kantoorbouw plaatsvinden;
•                   de gemeente hecht waarde aan hergebruik van de huidige bebouwing;
•                   toekomstige functies moeten passen binnen een wijziging in de bestemming naar maatschappelijk, mogelijk uitgebreid met een ondergeschikte horecafunctie.
•                   parkeren moet passen binnen de resterende parkeercapaciteit nabij het pand en zo nodig op eigen terrein en voor eigen rekening worden gerealiseerd.

De gemeente kan “De Meer” verkopen aan de partij die met een plan komt dat past binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden en het beste voldoet aan de gemeentelijke kwaliteitscriteria. Ter voorbereiding op de verkoop zijn enkele onderzoeken gedaan. Binnenkort zijn alle rapporten daarover afgerond, waarna een verkoopbrochure beschikbaar komt. Hierin staat alle informatie over het te koop aangeboden object, de te volgen procedure, de randvoorwaarden, de kwaliteitscriteria en de inschrijvingsvoorwaarden.

De gemeente Culemborg heeft Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV uit Veenendaal ingeschakeld om de procedure te begeleiden. De verkoopbrochure en overige inlichtingen over het te verkopen object en de inschrijving zijn te verkrijgen bij de heer ing. J.A. Jansens van Gellicum van Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV (telefoon 0318-582150, Postbus 314, 3900 AH Veenendaal).

Uiterlijke datum bieding
De bieding dient uiterlijk 20 juni 2016 voor 11.00 uur schriftelijk en volgens de voorwaarden en procedure zoals beschreven in de brochure te zijn ingediend bij notariskantoor Ton & Van den Broecke Notarissen, Rinkespad 1, 4105 DN te Culemborg.

Trefwoorden: zwembad culemborg verkoop
 
 
 
 

Overige artikelen:
Nieuwe leden voor Milieuadviesraad Culemborg
Zwembad in de verkoop
Agenda Culemborg:


-
-
-

 

 © WIPEsoft