Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Culemborg
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Culemborg > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS CULEMBORG

 
 

Erasmusweg afgesloten tot medio juli

- 10-06-2016 -

De provincie Gelderland is begin juni aan de slag gegaan met de aanpak van de Erasmusrotonde op de N320 in Culemborg. Dat werk wordt in twee fases uitgevoerd: eerst de noordzijde en daarna de zuidzijde van de rotonde. De verwachting was dat alleen in de eerste fase de Erasmusweg moest worden afgesloten voor verkeer. Nu blijkt dat het beter én vooral ook veiliger is om de Erasmusweg ook in de tweede fase afgesloten te houden. De afsluiting die nu dus voortduurt tot medio juli, geeft weinig overlast: de doorstroming is op alle locaties redelijk tot goed te noemen. Belanghebbende ondernemers op het bedrijventerrein Pavijen worden per brief geďnformeerd over het verlengen van de verkeersmaatregel.


Trefwoorden: erasmusweg medio juli
 
 

Nieuwe leden voor Milieuadviesraad Culemborg

- 09-05-2016 -

Het college van B&W van de gemeente Culemborg benoemt de heren J. Buys, M. Heerschop en B. de Jong met ingang van 4 mei 2016 tot leden van de Milieuadviesraad Culemborg. De heer T. Jansen, lid sinds 10 januari 2012, is opnieuw benoemd met terugwerkende kracht vanaf 10 januari 2016. De leden van de Milieuadviesraad worden benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid om voor een periode te worden herbenoemd.

De heer Buys is melkveehouder en lid van LTO-midden-Nederland. Hij combineert zijn melkveebedrijf met een kinderdagverblijf. De heer Buys brengt als agrariër kennis in over met name het buitengebied van Culemborg.
De heer Heerschop is onlangs gepensioneerd na een werkzaam leven in de halfgeleider industrie. Hij heeft veel ervaring met het besturen en adviseren in verschillende functies. De heer Heerschop is momenteel secretaris van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg en brengt daardoor kennis in op het gebied van de flora en fauna in Culemborg.
De heer De Jong is werkzaam bij de gemeente Hilversum als programmamanager wonen. Hij heeft gewerkt bij de provincie Utrecht op het gebied van mobiliteit en bij de regio Rivierenland als coördinator duurzame fysieke leefomgeving. Hij brengt daardoor zowel ambtelijk/bestuurlijke ervaring in als ook inhoudelijke kennis op het gebied van het ruimtelijk domein.

De Milieuadviesraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijke beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het Reglement op de Milieuadviesraad 2015 is de basis voor de samenwerking tussen de gemeente en de Milieuadviesraad. In het Reglement is bepaald dat de adviesraad uit zeven leden bestaat en dat benoemingen geschieden door het college van B&W. Met deze benoemingen rest er nog een vacante plaats in de Milieuadviesraad.


Trefwoorden: leden milieuadviesraad culemborg
 
 
 
 
 
 
 

Overige artikelen:
Erasmusweg afgesloten tot medio juli
Nieuwe leden voor Milieuadviesraad Culemborg
Agenda Culemborg:


-
-
-

 

 © WIPEsoft