Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Culemborg
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Culemborg > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS CULEMBORG

Doe mee(r) regeling 2016


Om het mogelijk te maken dat zelfstandig wonende ouderen in Culemborg met een kleine beurs mee kunnen blijven doen aan sociale activiteiten is er in Culemborg de Doe Mee(r) regeling. De regeling wordt ook in 2016 voortgezet en is bedoeld voor inwoners van Culemborg vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. De regeling kan ingezet worden om financiële drempels voor activiteiten te verlagen. De uitvoering van de Doe mee(r) regeling is in handen van ElkWelzijn en partners.

De regeling kan worden gebruikt:   
• om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis, alleen of in (georganiseerd) gezelschap van anderen.
• voor kosten die verbonden zijn aan telefonie, internet of televisie.
• voor maaltijden buiten de deur en/of een kopje koffie of thee buiten de deur.

Een aanvraag moet worden ingediend door een intermediair. Een intermediair is bijvoorbeeld de ouderenadviseur van ElkWelzijn, een daartoe aangewezen medewerker van het algemeen maatschappelijk werk (de zichtbare schakels) of een medewerker van de formulierenbrigade.

Het beschikbare bedrag per individu is maximaal €120,-. Het bedrag wordt in overleg met de aanvrager beschikbaar gesteld op een passende wijze. Voor 2016 stelt de gemeente in totaal €14.000,- beschikbaar. Voor de aanvragen geldt op=op. Aanvragen die niet meer gehonoreerd kunnen worden, komen in het volgende kalenderjaar als eerste in aanmerking voor een bijdrage.


Trefwoorden: doe mee(r) regeling 2016
 
 
 

Culemborg stelt Dag voor de Pleegouder in

- 19-11-2015 -

Wethouder Fouad Sidali gaat voortaan elk jaar pleegouders in het zonnetje zetten tijdens de Culemborgse Dag voor de Pleegouder. Dat maakte hij bekend tijdens de bijeenkomst   die de gemeente samen met Taskforce Kind in Gezin organiseerde op woensdag 18 november in het Weeshuis. Het veilig opgroeien van kinderen als het thuis niet meer kan is een van de aandachtspunten uit het coalitieakkoord van de gemeente Culemborg.

Doel van de bijeenkomst was om te leren van de ervaringen van pleegzorgouders. ‘Hoe kan de gemeente pleegouders ondersteunen?' was een van de kernvragen. Culemborg wil inzetten om zoveel mogelijk kinderen die niet meer thuis kunnen wonen een thuissituatie of thuisgevoel te geven. Het is de bedoeling om dit zoveel mogelijk in de eigen omgeving te organiseren. De gemeente zet in om, waar dit mogelijk is, zoveel mogelijk kinderen voor wie dat nodig is op te kunnen nemen in pleeggezinnen. Ook het wegnemen van de regeldruk waar pleegouders vaak mee te maken hebben is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. Dat betekent dat wel dat er meer pleeggezinnen en pleegouders nodig zijn. Fouad Sidali: “We zijn dankbaar voor alle pleegouders die zich nu inzetten. Daarom ga ik in Culemborg een jaarlijks terugkerende Dag voor de Pleegouder instellen, om alle pleegouders in het zonnetje te zetten.” Daarvoor werkt het college van B&W samen   met de Stichting Elisabeth Weeshuis.

Alliantie Kind in gezin
De taskforce was vertegenwoordigd door voorzitter Clémence Ross-van Dorp en Ankili de Graaf, ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin. In Nederland groeien zo'n 20.000 kwetsbare kinderen op in een tehuis. Voor kinderen is het echter veel beter om op te groeien in de warmte en stabiliteit van een gezin. Daarom moet voor kinderen en jongeren die niet meer bij hun biologische ouders kunnen wonen, worden gezocht naar een vervangende gezinssituatie: een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij. De taskforce heeft tot doel gemeenten en pleegouders met elkaar in gesprek te laten gaan en ervaringen te laten uitwisselen over inhuisplaatsingen. Met als concrete doelstelling: 10.000 inhuisplaatsingen in tien jaar.Trefwoorden: culemborg dag pleegouder
 
 

Oecumenische adventsvespers

- 19-11-2015 -

Advent is een tijd van hoop, van uitzien naar het kerstkind en naar het koninkrijk van God, ook, of juist, als de omstandigheden donker zijn. Onder het thema ‘Hoop in de nacht' verzorgt de Raad van Kerken Culemborg een viertal oecumenische avondgebeden, met zang, een lezing, stilte en gebed. Iedereen is van harte welkom op de maandagen 30 november, 7, 14 en 21 december, van 19.15 tot 19.45 uur in de Nederlands Gereformeerde Kerk, Jodenkerkstraat 5.


Trefwoorden: oecumenische adventsvespers culemborg
 
 
 
 
 
 
 

Overige artikelen:
Doe mee(r) regeling 2016
Culemborg stelt Dag voor de Pleegouder in
Oecumenische adventsvespers
Agenda Culemborg:


-
-
-

 

 © WIPEsoft