Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Culemborg
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Culemborg > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS CULEMBORG

 [ 1 ]  - 2 >>

Gemeente actualiseert plannen voor wegen en bruggen

- 17-12-2014 -

De gemeenteraad heeft de meerjaren beheerplannen voor wegen en civieltechnische kunstwerken (onder andere bruggen) op 11 december 2014 vastgesteld. Om kosten te besparen wordt in de komende jaren een aantal kleine houten bruggen vervangen door betonnen buizen (duikers). Daar kan uiteraard ook overheen gefietst of gelopen worden, maar de uitstraling is een andere dan die van een houten bruggetje.

Door onder andere groei van het aantal bruggen, het feit dat het onderhoud van trappen, keermuren, schanskorven en dergelijke aan het meerjarenplan is toegevoegd en omdat verschillende houten bruggen nu aan het einde van hun levensduur zijn gekomen, is er onvoldoende budget beschikbaar voor het beheer van deze civieltechnische kunstwerken.

Om kosten te besparen worden diverse kleine bruggen de komende jaren vervangen door betonnen duikers. Het gaat vooral om bruggetjes in de nieuwbouwwijken aan de westkant van Culemborg. Vaak liggen ze over sloten of greppels waar geen water in staat. Door ze te vervangen door een duiker blijft de bereikbaarheid in stand, maar verandert de uitstraling.

Voor het onderhoud en de vervanging van wegen blijft ondanks de bezuinigingen de komende jaren voldoende budget beschikbaar.


Trefwoorden: gemeente actualiseert plannen
 
 

Bijeenkomst PASO

- 17-12-2014 -

Op donderdag 18 december houdt Paso Culemborg een openbare paranormale avond.
Medium Ed van Roosmalen   doet helderziende waarnemingen adhv kerststukjes.
De avond vindt plaats in: gebouw Concordia, Westersingel 88.
Zaal open: 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Contributie: ª 40,00. Entree leden ª2,-. Niet leden ª6,00.


Trefwoorden: bijeenkomst paso culemborg
 
 

Zes voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage

- 17-12-2014 -

De colleges van Vianen, Leerdam, Culemborg, Lingewaal, Gorinchem en Zaltbommel leggen ieder een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage voor de planologische verankering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Doel is een uniforme regeling ter bescherming én ontwikkeling van de linie. Dit laatste met als uitgangspunt, waar dat mogelijk is, meer ruimte te bieden voor ontwikkeling ten opzichte van de huidige bestemmingsplanregels. De regels voorkomen ook dat er binnen het gebied van de Waterlinie vergelijkbare ruimtelijke initiatieven op verschillende manieren worden getoetst. Uit praktische overwegingen organiseren de gemeenten het bestemmingsplanproces tegelijk.

Plannen ter inzage
De inzagetermijn voor het voorontwerp-bestemmingsplan start op 8 januari 2015 en duurt tot en met 19 februari 2015. In die periode kan iedereen inspraakreacties kenbaar maken bij de eigen gemeente. Het voorontwerp is vanaf 8 januari 2015 te vinden op de website van de gemeentes, op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website www.bestemmingwaterlinie.nl.

Inloopbijeenkomsten
Tijdens de inzagetermijn zijn er drie inloopbijeenkomsten op:
- Maandag 19 januari ‘Zalencentrum De Schildkamp', Leerdamseweg 44, 4147 BM Asperen voor de gemeenten Lingewaal en Gorinchem
- Woensdag 21 januari ‘Verenigingsgebouw De Krooshof (Sidewende 1, 4122 GX Zijderveld voor de gemeenten Culemborg, Leerdam en Vianen;
- Woensdag 28 januari ‘Heeren van Suylighem' Maas-Waalweg 15, 5305 TC Zuilichem voor de gemeente Zaltbommel.
Tussen 19.30 uur en 22.00 uur kunnen bezoekers op elk gewenst moment binnenlopen, de plannen bekijken, vragen stellen aan de planopstellers en mondeling een mening of opmerkingen geven. Mensen die op de avond van de eigen gemeente verhinderd zijn, zijn van harte welkom op één van de andere avonden.

Paraplubestemmingsplan
Het voorontwerp-bestemmingsplan is een zogenoemd ‘paraplubestemmingsplan'. Dit houdt in dat de regels uit het paraplubestemmingsplan als extra laag worden toegevoegd aan de geldende bestemmingsplannen. De nieuwe regels vervangen de nu geldende bestemmingsplannen niet. Ze vervangen wel de bestaamde regels voor bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in de huidige bestemmingsplannen buitengebied van de gemeenten. Het belangrijkste doel van het paraplubestemmingsplan is om gelijkluidende regels te krijgen voor de bescherming en regeling van de NHW binnen de betrokken gemeenten. Hiermee wordt bevorderd dat ruimtelijke initiatieven op een vergelijkbare manieren binnen deze gemeenten worden getoetst.

Soepel waar het kan
De nieuwe regels proberen, waar dat mogelijk is, meer ruimte te bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen door middel van maatwerk. In het gebied langs de hoofdverdedigingslijn en rond de forten - de kernzone – is minder ruimte en daarbuiten juist meer. In die kernzone zijn de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie het belangrijkst en zijn de gebouwen en het landschap karakteristiek voor de linie. Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure is te vinden op www.bestemmingwaterlinie.nl.


Trefwoorden: zes voorontwerp-bestemmingsplannen
 
 

Huub van Oorschot en Annette Veltman bij SRC FM!

- 15-12-2014 -

Op donderdagavond 18 december maakt het programma Het Radio Avondblad tijd vrij maken voor de ontmoeting met twee markante persoonlijkheden uit de Culemborgse gemeenschap: Loco burgemeester en VVD-wethouder Huub van Oorschot en coördinatrice van Volksuniversiteit West-Betuwe Annette Veltman.

Huub maakt tussen 20:00 – 21:00 uur zijn opwachting, Annette is in het uur tussen 21:00 – 22:00 uur te gast. Met beide gasten wordt over de aspecten gesproken waar zij zo bekend van zijn en verder verzorgen zij in hun eigen uur ook de muziekkeuze.

Het wordt een boeiende en soms verrassende uitzending en iedereen is uitgenodigd om te luisteren op donderdag 18 december tussen 20:00 – 22:00 uur via SRC FM naar het programma Het Radio Avondblad.

SRC FM is te beluisteren via de ether op 105,8 MHz in de regio Culemborg en op 105,4 MHz in de omgeving Vianen. Verder op de kabel via 101,9 MHz en via Ziggo op kanaal 787. Uiteraard ook via de Kabelkrant op kanaal 45 (Ziggo analoog) en kanaal 47 (Ziggo digitaal). Tenslotte uiteraard via internet www.src.fm


Trefwoorden: culemborg src fm!
 
 

10e Culemborg Blues Night

- 15-12-2014 -

Zaterdag 24 januari 2015 vindt voor de 10e keer de Culemborg Blues Night plaats. Er is gekozen voor een bijzonder gevarieerd programma. Een stukje achtergrond, klassieke blues en blues met een randje rock en een vleugje soul of funk: Leo Blokhuis, Rusty Apollo en Zippy Leaps

Leo Blokhuis is bekend als de popprofessor uit de tv-programma's ‘Top 2000 a Gogo' en het veelgeprezen programma ‘De Wereld Draait Door'. Tevens is hij maker van het radioprogramma ‘For the Record' wat hij samen met Mart Smeets presenteerde en schreef hij muzikale bestsellers zoals ‘Grijsgedraaid' en ‘Plaatjesboek'. Voor de 10e Culemborg Blues Night ligt de focus uiteraard op de Blues. Anekdotes, weetjes, mooie verhalen, uiteraard voorzien van de bijbehorende muziek.

De leden van de eerste band speelden eerder in of met Gruppo Sportivo, de Raggende Manne, Blue Murder,   Astral Bodies, de Gigantjes, Arthur Ebeling, Cadillac Walk, Jeffrey Lee Pierce, de Scene, the Jack of Hearts en nog een hele rij, maar in het voorjaar van 2014 vonden vijf muzikanten uit de Amsteldelta elkaar in een gedeelde liefde voor klassieke blues. Het resultaat: RUSTY APOLLO, een opzienbarende, zelf gefabriceerde vijftrapsraket waarmee het erfgoed van Howlin' Wolf, Muddy Waters, Taj Mahal en andere helden ver de ruimte in wordt geschoten. Rusty Apollo bestaat uit Michiel van Leeuwen, Rogier van der Ploeg, Mike Meijer, Onno Voorhoeve en last but not least bluesharp-legende Kim Snelten. Hij is als lid van Drippin' Honey door de Dutch Blues Foundation twee keer genomineerd als beste harmonicaspeler van Nederland.

Zippy Leaps is een band geformeerd rondom zangeres Anna Hoekstra. Samen met gitarist Brend Bakker, drummer Marco Overkamp en bassist Donald van der Goes vormen ze een rauwe en strakke band die Anna opstuwt tot indrukwekkende prestaties als zangeres en als entertainer. Vanuit   een gedeelde passie voor de muziek van onder andere Jimi Hendrix, SRV, Ida Cox, Etta James en Janis Joplin ontstond bij hen de behoefte aan iets nieuws, iets vuigs en energieks. Zippy Leaps volgt de sporen van haar idolen respectvol. Met covers, met eigen werk en bovenal met een zeer herkenbaar eigen geluid.   Blues;   Rhythm and Blues; Blues met een randje rock, een vleugje soul of funk; Zippy Leaps heeft slechts een uitgangspunt: Het moet vuig en energiek zijn ‘Raw Zippy Blues'

De Culemborg Blues Night wordt mede mogelijk gemaakt door Reggefiber, ETC Expo en Dierenspeciaalzaak Arry

De 10e Culemborg Blues Night vindt plaats op zaterdag 24 januari 2015 in partycentrum De Lantaarn te Culemborg. Zaal open om 19.30 uur. Leo Blokhuis start om 20.00 uur en dan gaan de deuren dicht. (het is niet mogelijk om tijdens het optreden van Leo Blokhuis de zaal te betreden). Om 21.30 uur gaan de deuren weer open. Dus zorgt dat u op tijd binnen bent. Kaarten kosten € 17,50   en zijn vanaf 27 december te koop via de site van Culemborg Blues en Ticketscript. Aan de deur worden alleen kaarten verkocht indien er nog beschikbaar zijn. Meer info op www.culemborgblues.nl   ( klik op het logo van ticketscript om uw kaarten te bestellen)


Trefwoorden: culemborg blues night
 
 

Doe mee(r) regeling 2015

- 15-12-2014 -

Om de sociale participatie van ouderen met een kleine beurs te bevorderen, heeft de gemeente Culemborg de Doe mee(r) regeling in het leven geroepen. Deze blijft ook in 2015 van kracht. De uitvoering van de Doe mee(r) regeling is in handen van ElkWelzijn en partners.

Naast activiteiten buitenshuis, in (georganiseerd) gezelschap van anderen, of een zelfstandige, meer individuele, activiteit kan de regeling ook gebruikt worden voor kosten die verbonden zijn aan telefonie, internet of televisie. Daarnaast kan de regeling gebruikt worden voor maaltijden buiten de deur en/of een kopje koffie of thee buiten de deur. Het bedrag wordt in overleg met de aanvrager beschikbaar gesteld op een passende wijze.

Het totale beschikbare budget bedraagt 10.000 euro voor 2015 (ongewijzigd ten opzichte van 2014). Het beschikbare bedrag per persoon bedraagt maximaal 120 euro in 2015. Voor het totale budget geldt op=op. Aanvragen die niet meer gehonoreerd kunnen worden, komen wel als eerste in aanmerking voor het volgende kalenderjaar.

Onveranderd is dat een aanvraag wordt ingediend door een intermediair. Intermediairs zijn de ouderenadviseur van ElkWelzijn, het algemeen maatschappelijk werk (de zichtbare schakels) of de formulierenbrigade.

Het doel van de regeling is dat zelfstandig wonende ouderen in Culemborg met een kleine beurs mee kunnen blijven doen aan sociale activiteiten door financiële drempels te verlagen. Het gaat om ouderen vanaf de pensioensgerechtigde leeftijd.


Trefwoorden: doe mee(r) regeling 2015
 
 

Denk en Zet simpel langs DES Lunteren

- 15-12-2014 -

Denk en Zet heeft in de ereklasse van de damcompetitie in Lunteren een eenvoudige 8-12 zege geboekt. Tegen DES misten de Culemborgers hun twee sterkste spelers Pim Meurs en Evgeni Watoetin. Beide zijn in Beijing voor de World Mind Games. De rest van het team wist dit gemis echter goed op te vangen.
Sven Winkel zat na een lange periode van ziekte weer achter het bord. Winkel kreeg een gewonnen stand op het bord tegen Ronald van de Beek, maar nam daarna een verkeerde afwikkeling. Met een curieus schijfoffer wist Van de Beek een punt te redden (1-1).
Thijs Vreugdenhil zorgde voor het 2e punt. De invaller werd ligt onder druk gezet door René Alderliesten. Alderliesten nam een damcombinatie die direct door Vreugdenhil werd geneutraliseerd met remise als resultaat (2-2).
Dik de Voogd zette Denk en Zet op voorsprong door zijn jeugdige opponent Stijn Overeem te verrassen met een oude complexe variant. Overeem raakte het spoor bijster en verloor (2-4).
De 16-jarige Vlad Valiuk blijkt een welkome versterking voor Denk en Zet. Ook in zijn 5e wedstrijd bleef hij fier overeind. Tegen Henk Klarenbeek, de sterkste speler van DES, plaatste hij een spannende Hooglandaanval. Beide spelers speelden het scherp maar secuur, waardoor het evenwicht niet werd verbroken (3-5).
Invaller Haitze Meurs speelde te impulsief een flankaanval en zag zijn voorpost snel van het bord verdwijnen. Daarna was het een kansloze partij (5-5).
Björn Winkel speelde een sterke partij tegen Jaap van Hierden jr. In een klassieke stand met groot voordeel liet Winkel echter een ruil toe die direct remise opleverde (6-6).
Ook John van den Borst had via een aanval groot voordeel bereikt tegen Harmjan Lammers. Een onnauwkeurigheid van Van den Borst gaf Lammers de gelegenheid om remise te forceren (7-7).
Hetzelfde beeld bij een aanvallende Alexander Bulatov tegen Aldert van Eck. Ook hier groot voordeel voor Bulatov, maar Van Eck weet nog net een puntje te redden (8-8).
Het slotakkoord is wel voor Denk en Zet. Boudewijn Derkx is dit seizoen met afstand de best scorende speler in de ereklasse. Dit keer moest de sterke Erwin van Hierden er aan geloven. Van Hierden plaatste een aanval die door Derkx werd overgenomen. Met tactische dreigingen kreeg hij daarna beslissend voordeel (8-10).
Tjeerd Harmsma wist met een mooie Molimard uitval voordeel te krijgen tegen Arwin Lammers. Dit voordeel werd geleidelijk aan uitgebouwd en in het eindspel verzilverd (8-12).
Na het kerstreces ontvangt Denk en Zet op 10 januari het team van SNA uit Heerhugowaard.

Pim Meurs 6e in Beijing

Pim Meurs is bij de World Mind Games in Beijing als zesde geëindigd bij het rapid dammen. Meurs bleef ongeslagen, maar speelde net iets te vaak remise om in aanmerking te komen voor een podiumplaats. Winnaar werd Roel Boomstra (Emmen), voor Alexander Schwarzman (Rusland) en Guntis Valneris (Letland). De voor Denk en Zet spelende Wit-Rus Evgeni Watoetin eindigde als negende.Trefwoorden: denk zet lunteren
 
 

Festival of Lessons and Carols

- 10-12-2014 -

Op 20 en 21 december zingt het Culemborg Chapel Choir om 20.30 uur een Festival of Lessons and Carols in de Oud-Katholieke kerk op de Varkensmarkt in Culemborg.
Dit jaar is het precies 10 jaar geleden dat het koor voor de eerste keer een Festival of Lessons and Carols uitvoerde. Het was een succes en die eerste keer smaakte naar meer. De Festivals van dit jaar markeren de afsluiting van een memorabel lustrumjaar. Niet alleen was er feest, de kooropstelling is ook veranderd en er zijn prachtige koorlessenaren gemaakt die met kaarsen verlicht zullen worden. Het zal er Engelser uit ziet dan ooit en er wordt hard gewerkt om het ook heel Engels te laten klinken. De Festivals zullen dit jaar naar verwachting nog sfeervoller zijn dan ze al waren. Wilt u erbij zijn? De Festivals beginnen op beide dagen om 20.30 uur en de deur van de kerk gaat om 20.00 uur open. Wees er vroeg bij, want de Festivals zijn heel erg populair en het aantal plaatsen is beperkt. De toegang is gratis, er is een collecte aan het eind van de dienst. Kijk voor meer informatie op www.culemborgchapelchoir.nl


Trefwoorden: festival of lessons and carols
 
 

Overige artikelen:
Gemeente actualiseert plannen voor wegen en bruggen
Bijeenkomst PASO
Zes voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage
Huub van Oorschot en Annette Veltman bij SRC FM!
10e Culemborg Blues Night
Doe mee(r) regeling 2015
Denk en Zet simpel langs DES Lunteren
Festival of Lessons and Carols

 [ 1 ]  - 2 >>
Agenda Culemborg:


-
-
-

 

 © WIPEsoft