Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Vianen
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Vianen > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS VIANEN

 [ 1 ]  - 2 >>

Viaans erfgoed op de kaart

- 18-12-2014 -

Met de nota Eigen weg voor erfgoed is Vianen begonnen het erfgoed meer onder de aandacht te brengen. Eén van de instrumenten daarbij is een erfgoedwaardenkaart. Het afgelopen jaar heeft de gemeente aan Raap, in samenwerking met het Monumenten Advies Bureau en bureau Overland, opdracht gegeven om de historische landschappen, stedenbouw en bouwkunde te inventariseren en te waarderen. Dit heeft geleid tot diverse kaarten waarop deze waarden staan weergeven.

Trefwoorden: nota eigen weg
 
 

Zes voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage

- 17-12-2014 -

De colleges van Vianen, Leerdam, Culemborg, Lingewaal, Gorinchem en Zaltbommel leggen ieder een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage voor de planologische verankering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Doel is een uniforme regeling ter bescherming én ontwikkeling van de linie. Dit laatste met als uitgangspunt, waar dat mogelijk is, meer ruimte te bieden voor ontwikkeling ten opzichte van de huidige bestemmingsplanregels. De regels voorkomen ook dat er binnen het gebied van de Waterlinie vergelijkbare ruimtelijke initiatieven op verschillende manieren worden getoetst. Uit praktische overwegingen organiseren de gemeenten het bestemmingsplanproces tegelijk.

Plannen ter inzage
De inzagetermijn voor het voorontwerp-bestemmingsplan start op 8 januari 2015 en duurt tot en met 19 februari 2015. In die periode kan iedereen inspraakreacties kenbaar maken bij de eigen gemeente. Het voorontwerp is vanaf 8 januari 2015 te vinden op de website van de gemeentes, op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website www.bestemmingwaterlinie.nl.

Inloopbijeenkomsten
Tijdens de inzagetermijn zijn er drie inloopbijeenkomsten op:
- Maandag 19 januari ‘Zalencentrum De Schildkamp', Leerdamseweg 44, 4147 BM Asperen voor de gemeenten Lingewaal en Gorinchem
- Woensdag 21 januari ‘Verenigingsgebouw De Krooshof (Sidewende 1, 4122 GX Zijderveld voor de gemeenten Culemborg, Leerdam en Vianen;
- Woensdag 28 januari ‘Heeren van Suylighem' Maas-Waalweg 15, 5305 TC Zuilichem voor de gemeente Zaltbommel.
Tussen 19.30 uur en 22.00 uur kunnen bezoekers op elk gewenst moment binnenlopen, de plannen bekijken, vragen stellen aan de planopstellers en mondeling een mening of opmerkingen geven. Mensen die op de avond van de eigen gemeente verhinderd zijn, zijn van harte welkom op één van de andere avonden.

Paraplubestemmingsplan
Het voorontwerp-bestemmingsplan is een zogenoemd ‘paraplubestemmingsplan'. Dit houdt in dat de regels uit het paraplubestemmingsplan als extra laag worden toegevoegd aan de geldende bestemmingsplannen. De nieuwe regels vervangen de nu geldende bestemmingsplannen niet. Ze vervangen wel de bestaamde regels voor bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in de huidige bestemmingsplannen buitengebied van de gemeenten. Het belangrijkste doel van het paraplubestemmingsplan is om gelijkluidende regels te krijgen voor de bescherming en regeling van de NHW binnen de betrokken gemeenten. Hiermee wordt bevorderd dat ruimtelijke initiatieven op een vergelijkbare manieren binnen deze gemeenten worden getoetst.

Soepel waar het kan
De nieuwe regels proberen, waar dat mogelijk is, meer ruimte te bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen door middel van maatwerk. In het gebied langs de hoofdverdedigingslijn en rond de forten - de kernzone – is minder ruimte en daarbuiten juist meer. In die kernzone zijn de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie het belangrijkst en zijn de gebouwen en het landschap karakteristiek voor de linie. Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure is te vinden op www.bestemmingwaterlinie.nl.


Trefwoorden: zes voorontwerp-bestemmingsplannen
 
 

Kerstconcert Harmonie Orkest Excelsior Vianen

- 15-12-2014 -

Harmonie Orkest Excelsior uit Vianen is volop in de kerststemming. Wellicht heeft u de kerstklanken afgelopen zaterdag al mogen horen op de Kerstmarkt in Vianen. Voor wie dit gemist heeft, komt een herkansing. Want op vrijdag 19 december a.s. organiseert Harmonie Orkest Excelsior Vianen weer haar traditionele kerstconcert. Onder leiding van dirigent René de Jong, brengt het orkest u nogmaals in de kerstsfeer. Natuurlijk zijn de leerlingen en het leerlingenorkest ook van de partij.

Het concert vindt plaats in Kerkelijk Centrum “De Hoeksteen” aan de Groene Kade in Vianen. De zaal gaat open om 19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop van het concert kunt u nagenieten met een lekker kopje glühwein of warme chocolademelk.

Trefwoorden: kerstconcert harmonie vianen
 
 

Lokaal Alert niet meer bij collegevergaderingen

- 15-12-2014 -

Burgemeester Wim Groeneweg heeft de fractievoorzitter van Lokaal Alert gevraagd zich tijdelijk terug te trekken uit de wekelijkse collegevergaderingen. Dit om ruimte te scheppen om in gezamenlijk overleg tussen partijen in de raad te reflecteren op de ontstane situatie.

Afgelopen maandag verschenen twee artikelen op de website van Binnenlands Bestuur dat Vianen het dualisme niet op de juiste wijze toepast. Inmiddels heeft D66   kamervragen gesteld over de situatie in de gemeente Vianen.
Burgemeester Groeneweg: “Ik heb me gestoord aan het beeld dat in het artikel in Binnenlands Bestuur werd geschetst dat er in Vianen een verziekte sfeer zou zijn ontstaan. Daar is geen sprake van. Er is een sterk en stabiel bestuurlijk klimaat in Vianen.”

Pragmatische oplossing
Groeneweg snapt dat er commotie is ontstaan over de Viaanse invulling van het duale stelsel. “De coalitiepartijen hebben voor een pragmatische oplossing gekozen. Na de verkiezingen was er voorkeur voor een brede coalitie van vijf partijen met Lokaal Alert als grootste partij. Lokaal Alert leverde geen wethouder omdat een gemeente met de omvang van Vianen ook niet meer dan vier wethouders mag hebben. Om Lokaal Alert toch te laten participeren is voor deze constructie gekozen.”

Reflectie in raad
Groeneweg is vandaag met alle partijen om de tafel gegaan over de ontstane situatie. “Het gaat om een serieus bestuurlijk vraagstuk. Het is belangrijk dat wij reflecteren op de keuzes die gemaakt zijn. Het dualisme is geen doel op zich, het is een instrument om te komen tot een goed bestuurlijk klimaat. Ik wil de   ruimte die nu ontstaat gebruiken om samen met de raad de voorwaarden te scheppen voor een juist politiek forum en heldere lijnen tussen gemeenteraad, college en samenleving. En die recht doet aan de versnipperde politieke werkelijkheid zoals we die hier in Vianen hebben.
Na de gemeenteraad van 16 december neemt Groeneweg contact op met de provincie en het ministerie om de resultaten van de avond te bespreken.Trefwoorden: lokaal alert vianen
 
 

Geen Nieuwjaarsduik in Hagestein

- 15-12-2014 -

De ‘traditionele' Nieuwjaarsduik van Hagestein is helaas wegens logistieke omstandigheden afgelast. Het lukte niet om alles voor elkaar te krijgen.


Trefwoorden: geen nieuwjaarsduik hagestein
 
 

Originele kunst cadeaus

- 27-11-2014 -

T/m eind december zijn er weer originele kunst cadeaus te koop in de Kunstuitleen Vianen.
De Kunstuitleen heeft o.a. tassen en sieraden van verschillende ontwerpers, kleine kunstwerken en kunstboeken van bekende kunstenaars voor leuke prijzen te koop.
Een cadeau abonnement is ook leuk om te geven, als u zo'n abonnement afsluit doet de kunstuitleen er 2 maanden gratis lenen erbij ( voor een waarde van € 10,50 tot € 48)
Kom langs in de kunstuitleen, Spekdam 2 (gebouw van de bibliotheek)
Open : Vrijdag 13-20 uur en zaterdag van 11 tot 16 uur.
U kunt kunst kijken en reserveren tijdens de openingstijden van de Bibliotheek en op de website van de Kunstuitleen. www.kunstuitleenvianen.nl


Trefwoorden: originele kunst cadeaus
 
 
 
 
 
 

Overige artikelen:
Viaans erfgoed op de kaart
Zes voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage
Kerstconcert Harmonie Orkest Excelsior Vianen
Lokaal Alert niet meer bij collegevergaderingen
Geen Nieuwjaarsduik in Hagestein
Originele kunst cadeaus

 [ 1 ]  - 2 >>
Agenda Vianen:


-
-
-


 © WIPEsoft