Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Vianen
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Vianen > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS VIANEN

 [ 1 ]  - 2 >>

IJsselstein, Lopik en Montfoort bieden vluchtelingen opvang

- 19-11-2015 -

De colleges van IJsselstein, Lopik en Montfoort hebben verklaard samen te willen optrekken. Zij willen op korte termijn gehoor geven aan de oproep van het COA om tijdelijk slaapplaatsen en voedsel te organiseren voor een groep van maximaal 150 vluchtelingen.
De gemeenten gaan gezamenlijk voor de duur van maximaal 9 nachten vluchtelingen opvangen in sporthal De Oever aan de Zomerdijk in IJsselstein.

Andere locatiemogelijkheden, zoals kantoorgebouwen of andere sporthallen zijn overwogen, maar blijken minder geschikt om snel gereed te maken voor dit doel. Woensdagavond 18 november is een aantal direct omwonenden, besturen van sportverenigingen en ouders van leerlingen op de Agnesschool geïnformeerd en geconsulteerd tijdens een inloopavond.

Waarom dit besluit?
Nog steeds komen er dagelijks vele honderden vluchtelingen Nederland binnen, op de vlucht voor oorlog en geweld. Er zijn niet voldoende plekken in opvangcentra om al deze mensen een verblijf te bieden. Er worden op dit moment door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op diverse plekken in het land locaties bijgebouwd en ingericht.   Maar dat gaat niet snel genoeg. De komende weken verblijven er nog vele gezinnen zonder slaapplaats in Nederland. Daarom vraagt het COA de gemeenten om voor enkele dagen opvang te bieden.

Vanaf 24 november - 3 december
De colleges willen hun verantwoordelijkheid hiervoor nemen en eenmalig, voor de duur van maximaal 9 nachten, opvang organiseren. Zoals het zich laat aanzien, betekent dit dat er op zijn vroegst vanaf 24 november een groep vluchtelingen zal arriveren. De opvang eindigt op 3 december. Deze planning wordt definitief afgestemd met het COA.

Waarom in sporthal De Oever?
De sporthal is een locatie van de gemeente en is geschikt voor deze vorm van opvang: de sporthal is redelijk rustig gelegen, niet te dicht bij de woonomgevingen en ook alle nodige faciliteiten zijn al voldoende aanwezig (sanitair en douchegelegenheid). Ook beschikt de locatie over een af te scheiden buitenruimte met mogelijkheden voor activiteiten en zijn de sportvelden met hekken omgeven. Op andere locaties zijn deze aspecten minder gunstig.   
Uiteraard zullen alle benodigde voorzieningen getroffen om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Veiligheid
Tijdens de inloopbijeenkomst van 18 november is door aanwezigen met name aandacht gevraagd voor de veiligheid. Veiligheid is één van de speerpunten in de voorbereiding en krijgt de grootste aandacht gedurende de opvang. Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig in direct contact met de politie. Wij houden u van alle veiligheidsmaatregelen op de hoogte via de website www.ijsselstein.nl/opvang.

Dagbesteding
Er is grote aandacht voor   de dagbesteding van de vluchtelingen. Er komt een plan van aanpak hoe de dagelijks activiteiten ingepland worden. Wij houden u daarover op de hoogte via de website www.ijsselstein.nl/opvang.

Nu er daadwerkelijk een beroep op IJsselstein gedaan wordt, vertrouwen de besturen er op dat zij vluchtelingen een veilig en rustig onderdak kunnen bieden voor de dagen dat ze in IJsselstein zijn.
De gemeenten realiseren zich dat deze opvang tijdelijk een forse druk op ons allemaal legt, en vooral in de buurt. Medewerkers en vrijwilligers van alle betrokken instanties spannen zich in om deze opvang met grote zorg te bieden.Trefwoorden: ijsselstein lopik montfoort
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige artikelen:
IJsselstein, Lopik en Montfoort bieden vluchtelingen opvang

 [ 1 ]  - 2 >>
Agenda Vianen:


-
-
-


 © WIPEsoft