Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Vianen
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Vianen > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS VIANEN

 [ 1 ]  - 2 - 3 >>

Alzheimer Café Vianen


Op maandag 7 november bent u weer van harte welkom in het Alzheimercafé in Vianen. Op deze avond wordt er uitgelegd wat een delier is. Een delier kan maken dat iemand plotseling veel meer in de war is. Op het eerste gezicht vertonen mensen met dementie en mensen die een delier hebben overeenkomsten, maar verschillend zijn ze zeker.
Tijdens deze avond krijgt u meer te horen over het onderwerp. Onder andere waardoor het veroorzaakt kan worden en ook wat je eraan kan doen.
Het Alzheimer Café is de plaats waar iedereen die persoonlijk of in de directe nabijheid te maken heeft met dementie terecht kan. Ook medewerkers uit de zorg wereld, buren en/of andere belangstellenden zijn van harte welkom. Er staat iedere keer een ander thema centraal waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd.
Er is een muzikaal intermezzo en ruimte voor gezelligheid en contact met elkaar.
De gastvrouwen en heer ontvangen u en maken u wegwijs.
De avonden vinden plaats in het “Grand Café” in het Hof van Batenstein te Vianen.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en na te praten.
De toegang is gratis en aanmelding niet nodig.

Inlichtingen
Voor meer informatie of als u problemen hebt met het vervoer naar en van het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met Wickey van den Brink 0347- 361200.

Trefwoorden: alzheimer café vianen
 
 

Regionaal Dwarsfluitensemble

- 26-10-2016 -

Het Regionaal Dwarsfluitensemble gaat vanaf 11 november van start met een nieuwe serie lessen. Eens in de 3 à 4 weken zijn fluitisten welkom om mee te spelen op vrijdagavonden van 20:00 tot 21:00 uur. Onder leiding van professioneel fluitiste en dirigente Marilou Krouwel spelen de fluitisten muziek in verschillende stijlen, variërend van klassiek, tot wereldmuziek en musical.
De lessen vinden plaats in Leerdam, de fluitisten komen uit de hele regio. Bij voldoende belangstelling gaat er een tweede groep van start op zaterdagen in Everdingen. Voor meer informatie en aanmelden: www.mariloukrouwel.nl / m.krouwel@casema.nl / 0347-351168


Trefwoorden: regionaal dwarsfluitensemble everdingen
 
 

Koffie-inloop mantelzorgers

- 26-10-2016 -

Mantelzorgers zijn op MAANDAGAVOND 31 oktober a.s. van harte welkom tijdens de koffie-inloop¬middag van het Steunpunt Mantelzorg Vianen. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een ontspannen gesprek kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen. De koffie-inloopmiddag vindt plaats in de huiskamer van de Donjon en is van 19:00 uur tot 20:30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carolien Sterk, coördinator Steunpunt Mantelzorg Vianen, telefoon 0347-374097 of per e-mail c.sterk@welzijnvianen.nl


Trefwoorden: koffie-inloop mantelzorgers
 
 

Ondertekening intentieovereenkomst Zorglandgoed Bloemendaal

- 26-10-2016 -

Stichting De Iris en LEKSTEDEwonen hebben een intentieovereenkomst getekend voor de realisatie van een wooninitiatief op Zorglandgoed Bloemendaal in Vianen. Het doel is om 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking een fijne, levensbestendige leefomgeving te bieden. Een Thuis waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen en waar 24-uurs professionele zorg wordt geboden. Het plan is het wooninitiatief te realiseren op Zorglandgoed Bloemendaal.


Trefwoorden: zorglandgoed bloemendaal vianen
 
 

Feestelijke lancering ‘De Grote Geus Ontwaakt’

- 26-10-2016 -

Ter gelegenheid van het Brederodejaar 2016 geven de Bibliotheek Vianen, Bruna Vianen en HaEs Producties een uniek boek uit met verhalen en gedichten over de Brederodes, ‘De Grote Geus Ontwaakt: Vertelsels van Vrijstad Vianen'. In een feestelijke bijeenkomst op 28 oktober vanaf 20.00 uur in de Bibliotheek Vianen wordt het boek gelanceerd. Alle belangstellenden zijn daarbij van harte welkom en kunnen direct hun exemplaar mee naar huis nemen. Wie het boek vóór verschijnen online bestelt betaalt slechts € 7,50, daarna kost het € 10,00.

De Grote Geus Ontwaakt
Een fraaie uitgave, rijk geïllustreerd met originele foto's en tekeningen.
Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met lokale auteurs, dichters, illustratoren en fotografen en heel veel andere enthousiaste mensen in Vianen, die zich hiervoor belangeloos hebben ingezet. Ook de winnende inzendingen van de Brederode Schrijfwedstrijd zijn in de bundel opgenomen.

Programma 28 oktober
Ontvangst in de Bibliotheek Vianen vanaf 19.30 uur met koffie/thee
Vanaf 20.00 uur:
• Welkom, waarbij de kinderen die hebben ingezonden voor de Brederodebundel in het zonnetje worden gezet
• Opening door Steven Hagers van HaEsproducties, uitgever van de bundel
• Burgemeester Wim Groeneweg leest de juryrapporten voor van de Schrijfwedstrijd   (categorie Verhalen en categorie Gedichten) en overhandigt de bundel aan de schrijvers van de winnende inzendingen
• Enkele bijdragen aan de bundel worden voorgelezen
• Overhandiging van de bundel aan alle mensen die hebben bijgedragen en/of meegewerkt
• Tot slot: ontmoeting en afsluiting met een drankje.

Speciale prijs bij voorintekening
Tot en met 27 oktober geldt de speciale intekenprijs van € 7,50. De bestelde exemplaren kunnen deze avond direct mee naar huis worden genomen. Later ophalen in de Bibliotheek Vianen is ook mogelijk.
Wie niet vooraf heeft besteld kan het boek deze avond aanschaffen voor de reguliere prijs van € 10,00.
Na de lancering is De Grote Geus Ontwaakt voor € 10,00 te koop in de Bibliotheek Vianen, in Stedelijk Museum Vianen en bij Bruna Vianen.


Trefwoorden: feestelijke lancering vianen
 
 

Restauratie Ruiterportret

- 26-10-2016 -

Op maandag 14 november zal Michel van de Laar, o.a. bekend van het NPO2 programma Het geheim van de Meester, het ruiterportret van Reinoud III in de Burgerzaal restaureren. Het ruiterportret van Reinoud III is zeer bijzonder.
Het is voor zover wij weten het eerste ruiterportret in de Nederlandse schilderkunst.

Het ruiterportret
Het schilderij dateert van rond 1550, de vervaardiger is onbekend, maar het is geschilderd aan de hand van de houtsnede van Reinoud van Cornelis Anthonisz. Reinoud is vol bravoure op een steigerend paard afgebeeld, wat zijn macht en kracht moest benadrukken. Mogelijk is de opdracht voor het ruiterportret een reactie geweest op het ruiterportret dat de vermaarde schilder Titiaan in 1547 van Karel V heeft geschilderd.

Restaurator Michel van de Laar was 25 jaar lang in dienst als restaurator bij het Rijksmuseum en is zich in 2014 volledig op zijn eigen atelier gaan richten. De afgelopen weken was Van de Laar te zien in het NPO2 programma Het geheim van de Meester, waarin een team van experts zes meesterwerken uit de Nederlandse schilderkunst reconstrueerden.

Trefwoorden: restauratie ruiterportret vianen
 
 

Informatiebijeenkomst De Blauwpoort

- 26-10-2016 -

Achter de monumentale Blauwpoort aan de Brederodestraat en in het verlengde van de Stalstraat bevindt zich een uniek groen gebied. Het gebied dat eigendom is van de Protestantse Gemeente Vianen wordt nog steeds gebruikt en in stand gehouden door de inmiddels op leeftijd gekomen tuinder en verdient het om ook in de toekomst als groen gebied behouden te blijven.
Op de tuin zullen op een beperkte schaal een aantal woningen gerealiseerd worden. De toekomstige bewoners zullen gezamenlijk de taak van de tuinder overnemen en het groene gebied beheren. De sfeer zal vriendelijk zijn. Bezoekers zullen zich er straks welkom voelen in een rustig groen milieu. De woningen worden in de strook gebouwd naast de bestaande bebouwing, in de groentekas en langs de muur die de binnentuin afscheidt van het groene tuingebied bij de stadsgracht. Zo krijgt Vianen er een mooie binnenstadslocatie bij.
Wilt u meer weten over de plannen van eigenaar en initiatiefnemer? Kom dan naar de informatieavond die de Protestantse Gemeente Vianen organiseert. Deze vindt plaats op maandag 31 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur in het Stadhuis van Vianen.

Trefwoorden: informatiebijeenkomst de blauwpoort
 
 

30 Jaar Viaansch Mannenkoor

- 26-10-2016 -

2016 is een jubileumjaar voor het Viaansch Mannenkoor. Dertig jaar geleden werd op 14 januari het koor opgericht. In moderne termen zou er gesproken zijn over een doorstart.
Het Viaansch Mannenkoor bestaat in naam eigenlijk al veel langer dan de oprichtingsdatum 14 januari 1986 aangeeft. Op het verenigingsvaandel, dat in bezit is van de gemeente Vianen, staat de oprichtingsdatum van 19 juni 1924. Helaas ging het koor In de oorlogsjaren (1942) ten ziele, maar gelukkig werd het in 1986 opnieuw opgericht en is nu in het culturele gebeuren van Vianen niet meer weg te denken.
Sinds die tijd geeft het koor minimaal één concert per jaar en dat is al vele jaren in de Hoeksteen in   Vianen.

Ook in dit jubileumjaar geeft het koor een concert in De Hoeksteen.
Op zondag 30 oktober kan er vanaf 14:30 uur weer genoten worden van een grote variatie van liederen. Klassieke meezingers (o.a. “Aan de Amsterdamse grachten”), mooie spirituals zoals “It's me o Lord” en verassende liederen met titels als “Van A tot Z” zullen te beluisteren zijn.
Dit jaar hebben we ons daarvoor weten te verzekeren van de medewerking van Jeugdkoor Shai en het Viaans Mannen Combo.
De zaal is vanaf 14:00 uur open en voor het luttele bedrag van € 6,00 heeft men een gezellige middag met bovendien nog gratis een kop koffie of thee.

Ook over 2017 wordt al nagedacht, maar daarvoor moet er eerst meer bekend zijn over de toekomst van De Hoeksteen. Misschien is dit jaar wel het laatste concert van het Viaansch Mannenkoor (in de Hoeksteen) en zou mede daarom iets zijn om niet te willen missen.


Trefwoorden: concert viaansch mannenkoor
 
 

Overige artikelen:
Alzheimer Café Vianen
Regionaal Dwarsfluitensemble
Koffie-inloop mantelzorgers
Ondertekening intentieovereenkomst Zorglandgoed Bloemendaal
Feestelijke lancering ‘De Grote Geus Ontwaakt’
Restauratie Ruiterportret
Informatiebijeenkomst De Blauwpoort
30 Jaar Viaansch Mannenkoor
Realisatie 23 koopappartementen door Roosdom Tijhuis
Viaanse begroting 2017: Duurzaam evenwichtig
Steun voor de Voedselbank in Vianen
Start themajaar Water in 2018

 [ 1 ]  - 2 - 3 >>
Agenda Vianen:


-
-
-


 © WIPEsoft