Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Vianen
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Vianen > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS VIANEN

 [ 1 ]  - 2 >>

 
 

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden krijgt vervolg

- 14-07-2015 -

Maar liefst 1.115   jongeren vonden een baan, leerwerkplek of stage via het regionale   Actieplan Jeugdwerkloosheid. Reden genoeg om hier in 2015 – 2016 mee door te gaan. Twee jaar geleden sloegen vijftien gemeenten de handen ineen om samen de jeugdwerkloosheid in de regio Utrecht-Midden terug te dringen. Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn positieve resultaten behaald, met het vervolg Actieplan bouwen we daarop door. Het werk is namelijk nog niet klaar.

Het aantal vacatures stijgt gelukkig weer licht. Toch zitten er nog altijd 1.500 jongeren in de bijstand en staan er meer dan 3.000 jongeren ingeschreven als werkzoekende in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. Kortom, meer dan voldoende reden om onverminderd actie te blijven ondernemen tegen jeugdwerkloosheid.

Focus op kwetsbare jongeren
Het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015-2016 bouwt voort op de succesvolle aanpak van het vorige Actieplan. Met nóg meer aandacht voor kwetsbare jongeren. Zij krijgen extra ondersteuning. Daarnaast wordt de opdracht van de regionale jobhunters voor jongeren verlengd en uitgebreid met de taak om jongeren te plaatsen op leerwerkplekken.

De aangesloten gemeenten geven het goede voorbeeld door jongeren stages aan te bieden. Verder is er veel aandacht voor het in stand houden en uitbreiden van het netwerk rond jeugdwerkloosheid dat in de afgelopen jaren is opgebouwd.

Subsidie voor werkgevers verlengd
Ook in 2015 zet het Actieplan Jeugdwerkloosheid opnieuw werkgeversinstrumenten in om werkgevers te stimuleren jongeren een kans te geven. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen als zij in 2015 jongeren in dienst hebben genomen voor minstens zes maanden. Vanaf eind juli kunnen werkgevers hiervoor subsidie aanvragen via www.utrecht.nl/digitaalloket, zoekterm: Actieplan Jeugdwerkloosheid, subsidie.

Subsidiemogelijkheden voor regionale projecten
Een belangrijke succesfactor van het afgelopen Actieplan waren de vele regionale projecten, die met subsidie uit het Actieplan werden gefinancierd. Ook in het actieplan 2015-2016 is   € 250.000 gereserveerd voor regionale initiatieven. Hiervoor volgt in het derde kwartaal van 2015 een oproep voor ideeën en initiatieven om jongeren aan een baan, leerwerkplek of stage te helpen. Voor de beste ideeën is subsidie beschikbaar.


Trefwoorden: actieplan jeugdwerkloosheid utrecht-midden
 
 

Gemeente waardeert mantelzorgers

- 07-07-2015 -

Burgemeester en wethouders hebben een gemeentelijke regeling vastgesteld voor de waardering van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. De gemeente begrijpt hoe zwaar dit kan zijn en ondersteunt mantelzorgers op meerdere manieren. Met informatie, advies, maar ook met bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast kan de gemeente helpen bij de afwikkeling van aanvragen en verzoeken. En via de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage kunnen mantelzorgers in aanmerking komen voor tijdelijke ondersteuning in het huishouden tegen een zeer geringe vergoeding.

Budget voor mantelzorgwaardering
In het verleden konden mantelzorgers in aanmerking komen voor het zogenoemde mantelzorgcompliment; een geldbedrag om de waardering voor de inspanning te tonen.
Met de overheveling van zorgtaken vanuit de rijksoverheid is het mantelzorgcompliment afgeschaft. Het budget dat hiervoor beschikbaar was is toegekend aan gemeenten, die zelf kunnen kiezen hoe zij de waardering voor mantelzorgers willen laten blijken. Gemeente Vianen heeft er voor gekozen het budget voor een iets ruimere doelgroep in te zetten dan nu het geval is, in de vorm van een cadeaupakket. De precieze invulling daarvan blijft een verrassing tot aan de uitreiking op de Dag van de Mantelzorger . De gemeente organiseert deze jaarlijks in november in samenwerking met de Stichting Welzijn Vianen.

Wie komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?
De mantelzorgwaardering wordt op aanvraag verstrekt door het Steunpunt Mantelzorg van de Stichting Welzijn Vianen. Elke aanvrager die nog niet bekend is bij dit steunpunt wordt door een vertegenwoordiger van het steunpunt bezocht ter beoordeling van de verleende mantelzorg. Tijdens de intake wordt bekeken of voldaan wordt aan de criteria (minimaal 8 uur per week gedurende een periode van een jaar of langer en geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg).   Mensen die de afgelopen maanden naar de mantelzorgwaardering geïnformeerd hebben, krijgen persoonlijk bericht.

Voor vragen kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Vianen, T. (0347) 374 097 en het Sociaal Team van de gemeente Vianen, T. (0347) 369 911.


Trefwoorden: gemeente waardeert mantelzorgers
 
 

Weg met de kunstuitleen

- 07-07-2015 -

Een tentoonstelling met zomerse kunst in de Kunstuitleen aan de Spekdam 22 augustus.
Met verre landen om naartoe te vliegen, landschappen om in weg te dromen en zeeën om in rond te zwemmen.
In de tentoonstelling zijn o.a. strandgezichten van Marianne Aulman, kano vaarten van Henriette Boerendans, onder water landschappen van Lon Buttstedt, Zeeuwse landschappen van Hans Dolieslager, Franse landschappen van Milou Honig, polder foto's met ingreep van Erik van Hoorn, Italiaanse uitzichten van Hendrik Jan Visser en reisverhalen van Rolf Weijburg te zien. De kunstwerken kunnen meteen geleend worden, de tentoonstelling wordt doorlopend aangevuld.
De tentoonstelling is de hele zomer tijdens openingsuren van de bibliotheek te bekijken. De kunstuitleen is van 18 juli t/m 22 augustus alleen op vrijdag van 13 tot 20 uur geopend en op 11 juli en vanaf 29 augustus ook op zaterdag van 11 tot 16 uur.

Trefwoorden: kunstuitleen vianen spekdam
 
 

Mijn kinderen en ik sliepen op het hakenkruis

- 10-06-2015 -

In het Stedelijk Museum Vianen is door een bezoekster een uniek object uit de Tweede Wereldoorlog langs gebracht. Een meelzak van de nazi's inclusief hakenkruis en adelaar. Deze zak werd, nadat het meel aan de bakkerijen op rantsoen kwam, door een bakkersfamilie in Vianen voor allerlei doeleinden gebruikt. Mevrouw De Vree-den Besten (1933) en haar kinderen sliepen na de oorlog op deze meelzak die als onderlaken was gaan dienen. Later werd de zak nog door haar kinderen gebruikt als tentdoek.

De tentoonstelling ‘Vianen in de Tweede Wereldoorlog' in het Stedelijk Museum Vianen heeft de afgelopen weken van diverse kanten allerlei nieuwe oorlogsobjecten aangeboden gekregen zoals deze meelzak. Grote en kleine attributen, elk met een indrukwekkend verhaal. Een aantal van deze getuigenissen heeft conservator Afiena van IJken aan de nu lopende tentoonstelling toegevoegd. “Daaruit blijkt dat deze tentoonstelling steeds weer herinneringen en anekdotes aan de vergetelheid weet te onttrekken en wij zo in staat zijn het oorlogsverhaal van Vianen op een bijzondere manier nog completer maken”, aldus Van IJken.

Zo is er een broche met de portretfoto van private Jack Goodman binnengekomen. Goodman vocht mee in Operatie Market Garden, kwam om en werd door de Lek meegevoerd naar Vianen alwaar hij uit het water gehaald is en begraven. De in 2013 overleden Sjaan de Wolf bezocht elke zondagochtend zijn graf en kreeg van zijn nabestaanden deze broche.

Maar er is ook een accordeon van papier, leer en hout, als tijdverdrijf gemaakt door Polen die aan de Burgemeester Hoeufftlaan verbleven. En van de bij het bombardement op Hotel Hartman omgekomen peuter Hendrik Frederik van Doornik is nu ook een foto te zien. Kortom, een (hernieuwd) bezoek aan deze tentoonstelling is zonder meer aan te bevelen. Daartoe heeft u nog de gelegenheid tot en met 30 augustus. Zie voor de toegang en openingstijden: www.stedelijkmuseumvianen.nl/bezoekersinfo


Trefwoorden: kinderen vianen hakenkruis
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige artikelen:
Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden krijgt vervolg
Gemeente waardeert mantelzorgers
Weg met de kunstuitleen
Mijn kinderen en ik sliepen op het hakenkruis

 [ 1 ]  - 2 >>
Agenda Vianen:


-
-
-


 © WIPEsoft