Zoeken:
 
Voorpagina
Agenda Vianen
Prikkers
Prikker plaatsen
Adverteren
Contact
Links
  
U bevindt zich hier: Home > Vianen > Voorpagina

LOKAAL NIEUWS VIANEN

 [ 1 ]  - 2 >>

(ontwerp)Herindelingsadvies Vijfheerenlanden vastgesteld


Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben het (ontwerp)Herindelingsadvies voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vastgesteld voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het (ontwerp)Herindelingsadvies is tot stand gekomen op basis van 534 ingediende zienswijzen op het Herindelingsontwerp. De zienswijzen zijn beantwoord en opgenomen in de Reactienota, die als bijlage bij het Herindelingsadvies is gevoegd. Enkele zienswijzen gaan over de samenvoeging van de drie gemeenten, de meeste over de provinciekeuze. De provincie Utrecht concludeert daaruit, is dat er een zeer brede instemming is met de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019.

Samenwerking regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
De samenwerking in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staat door de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden niet op de tocht. Leerdam, Vianen en Zederik benadrukken in hun zienswijze ook het belang daarvan en werken in de regio samen op om te bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Daarbij geldt dat de regio niet statisch is en profijt kan hebben van een nieuwe impuls door deel uit te maken van een breder bestuurlijk netwerk, over provinciegrenzen heen.

Veiligheid
De veiligheid in het gebied is niet in het geding. De in- en uittreding van gemeenten gaat wat betreft de veiligheidsregio's, GGD-regio's en de omgevingsdiensten niet ten koste van de kwaliteit en de continuïteit van hun taken en dienstverlening in het gebied. Voor waterveiligheid kan de bestaande en goede samenwerking worden voortgezet. De provincie Utrecht ziet hier een leidende rol voor het Waterschap Rivierenland.

Financiële   effecten regionale samenwerking
In de regio's Utrecht en Zuid-Holland wordt veel samengewerkt in zogenoemde wettelijke regionale samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld bij de Brandweer. Op het moment dat er wordt gekozen om Vijfheerenlanden onder te brengen in de provincie Utrecht moeten deze samenwerkingsverbanden opnieuw gereorganiseerd worden op het gebied van mensen en materieel. Dit wordt het ontvlechtingsvraagstuk genoemd. De financiële effecten van een provinciekeuze voor Utrecht zijn op dit moment moeilijk in te schatten. Het hangt voor een deel af van de keuzen van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ten aanzien van de vrijwillige samenwerkingsverbanden. Bij ontvlechtingsvraagstukken voor de wettelijke samenwerkingsverbanden (en dat is nieuw voor deze interprovinciale herindeling) is voorgeschreven dat de wetgever voorzieningen opneemt in de herindelingswet. De provincie Utrecht biedt aan om hierin een procesrol te vervullen

Conclusie
Na de analyse van de zienswijzen is de conclusie dat het draagvlak voor de nieuwe gemeenten Vijfheerenlanden zeer breed is en dat zorgpunten ten aanzien van de provinciekeuze ongegrond of oplosbaar zijn. Op basis van deze conclusie ziet de provincie Utrecht geen aanleiding om fundamentele wijzigingen aan te brengen in het (ontwerp)Herindelingsadvies ten opzichte van het Herindelingsontwerp. De voortvarendheid, het enthousiasme en het brede draagvlak dat aanwezig is bij de besturen van Leerdam, Vianen en Zederik en hun organisaties verdient ondersteuning en een oplossingsgerichte houding van betrokken besturen en de provincies Utrecht en Zuid-Holland.

Vervolg
Dit (ontwerp)Herindelingsadvies wordt door Provinciale Staten van Utrecht in april vastgesteld. Vervolgens wordt het vastgestelde Herindelingsadvies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzonden. Daarna volgt het wetgevingstraject. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2019.


Trefwoorden: (ontwerp)herindelingsadvies vijfheerenlanden
 
 

Gemeenten werken samen bij huisvesting van cliënten uit opvang en beschermd wonen

- 20-03-2017 -

Bestuurders van de U16 Utrechtse regiogemeenten ondertekenden op 15 maart een convenant waarin zij afspraken maken over de herhuisvesting van mensen die uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen komen. Door de afspraken in het convenant kunnen deze inwoners sneller zelfstandig wonen in één van de regiogemeenten en is er een soepele overdracht mogelijk naar het sociale wijkteam van de gemeente waar zij gaan wonen.

Herhuisvesting en goede overdracht
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaat over de begeleiding van inwoners die bijvoorbeeld dakloos zijn of niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische problemen. Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan in de regio Utrecht. Veel cliënten worden nu opgevangen en begeleid in Utrecht. De bedoeling is dat zij uiteindelijk weer teruggaan naar een zelfstandige woning in de regiogemeente.
Om dit mogelijk te maken hebben de U16 gemeenten in het convenant afspraken gemaakt over samenwerking bij de herhuisvesting. Daarbij gaat het ook om goede overdracht naar de (sociale) wijkteams in de gemeente van herkomst: van hulp bij de verhuizing tot en met een uitkering of schuldhulpverlening, al naar gelang wat nodig is.

‘Thuis in de wijk'
Het regioconvenant is een belangrijke stap in de regionale samenwerking. De U16-gemeenten ontwikkelen in overleg met alle samenwerkingspartners in 2017 een regionaal plan voor de toekomst van opvang en beschermd wonen. Belangrijke doelstelling bij de nieuwe planontwikkeling is de beweging van ‘beschermd wonen' naar een beschermd ‘thuis in de wijk'.

[Hier foto van de ondertekening plaatsen]

Samenwerkende partijen
Bij de afspraken in het regioconvenant zijn ook de woningcorporaties, zorginstellingen en Het Vierde Huis betrokken. Het Vierde Huis is een dienstverlenende organisatie voor gemeenten en corporaties op het gebied van huisvesting.
Het regioconvenant heeft een looptijd tot 1 januari 2020 en gaat over de samenwerking door de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist.Trefwoorden: gemeenten werken samen
 
 

Paasknutselmiddag in Vianens museum

- 20-03-2017 -

Woensdagmiddag 5 april organiseren het VVV agentschap Vianen en het Stedelijk Museum Vianen een gezellige Paasknutselmiddag voor kinderen in de leeftijdscategorieën 6-7 jaar/8-9 jaar/10-12 jaar. Dit vindt plaats in het   museum   aan de Voorstraat 97. De knutselactiviteiten zijn gericht op het maken van diverse paasdecoraties en worden   per leeftijdsgroep aangepast. De middag start om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur; toegang € 2,00 inclusief begeleiding, materialen en versnaperingen. Graag vooraf even aanmelden bij de balie van het Museum/VVV, telefonisch op 0347 371648 of via info@stedelijkmuseumvianen.nl.


Trefwoorden: paasknutselen museum vianen
 
 

‘Jouw idee, wij doen mee!’

- 20-03-2017 -

Begin dit jaar ging de campagne ‘Jouw idee, wij doen mee' van start. Het doel van deze campagne, opgezet door de Stuurgroep Vianen Promotie, is om inwoners van Vianen meer te vertellen over Vrijstad Vianen én hen Vrijstad Vianen te laten beleven. Om dit doel te bereiken, heeft zij uw ideeën nodig. Bent u trots op Vianen en wilt u deze trots graag delen met uw omgeving? Meld u dan snel aan, want 4 april aanstaande zal de eerste trekking plaatsvinden!

Samen laten we Vrijstad Vianen zien   
Stuurgroep Vianen Promotie vindt het belangrijk dat steeds meer inwoners en bezoekers van onze Vrijstad weten hoeveel moois Vianen te bieden heeft. Om die reden zoeken wij inwoners die trots zijn op hun stad en deze trots graag delen met hun buren, vrienden, kennissen   en bezoekers. Alle (creatieve) ideeën, die bijdragen aan de uitstraling van Vrijstad Vianen, zijn welkom en wie weet bent u één van de drie winnaars. Denk aan: Vrijstadkoekjes bakken met de hele straat, een Vrijstadvlaggetje voor alle fiets examenleerlingen of vertel voorbijgangers op de markt   op een ludieke manier over onze Vrijstad Vianen. Voldoet uw inzending aan de criteria, dan maakt u kans op een bijdrage van € 1500,- én begeleiding bij de uitvoering van uw plan(nen).

De trekking
Drie keer per jaar worden de inzendingen beoordeeld op basis van de vastgestelde criteria. De ideeën die hieraan voldoen gaan mee in de loting. Op dinsdag 4 april vindt de eerste trekking plaats. Deze trekking wordt uitgevoerd door Stuurgroep Vianen Promotie. In de loop van die week wordt de winnaar van ronde één bekend gemaakt en vanaf dat moment is het tijd voor nieuwe verfrissende ideeën. Ook voor de eerste trekking kunt u nog nieuwe ideeën aandragen, maar doe dit snel want na 30 maart dingen ze niet meer mee voor de trekking van 4 april. Wilt u meer weten of heeft u een geweldig idee dat u met ons wil delen? Kijk dan gauw op www.vrijstadvianen.nl bij agenda voor het inschrijfformulier en de criteria!Trefwoorden: jouw idee vianen
 
 

Utrechts Saxofoon Kwartet in Stedelijk Museum Vianen

- 20-03-2017 -

Vrijdagavond 31 maart a.s. geeft het Utrechts Saxofoon Kwartet een concert in het Stedelijk Museum Vianen. De vier saxofonisten van het USK studeerden aan het Utrechts Conservatorium en vormen sinds 1991 een vast ensemble. Een belangrijk muzikaal uitgangspunt voor hen is het opzoeken van de grenzen tussen de verschillende disciplines en muziekstijlen. De saxofoon is daarvoor een buitengewoon geschikt instrument. Er is een breed kleurenpalet mee te schilderen en er kunnen grote dynamische contrasten gemaakt worden; van krachtig en fors tot fluweelzacht fluisterend. Naast modern repertoire speelt het USK eigen(zinnige) arrangementen van filmmuziek en lichte muziek. Bij elk optreden van het USK zijn de kernwoorden: toegankelijk, kleurrijk en gevarieerd én mondeling toegelicht door de saxofonisten zelf. Een heerlijke muzikale avond ligt in het verschiet! Er zijn nog slechts een paar kaarten beschikbaar, aan te vragen via info@stedelijkmuseumvianen.nl of te reserveren aan de balie van het museum aan de Voorstraat 97. Toegangsprijs € 12,50. Aanvang 19.30 uur (deuren open v.a. 19.00 uur).


Trefwoorden: utrechts saxofoon kwartet
 
 

Excursie in de Eempolder

- 20-03-2017 -

De Natuur-en Vogelwacht de Vijfheerenlanden organiseert op 26 maart
een excursie in de Eempolder, wellicht zien we kemphanen.
Vertrek: 9.00 uur, let op zomertijd, vanaf de parkeerplaats   bij Benedictus hof 132
4133 AK Vianen.
Info en Gids: J. Klees tel. 0347 351 499 of fam-klees@hetnet.nl


Trefwoorden: excursie eempolder vijfheerenlanden
 
 

Ondertekening intentieovereenkomst Zorglandgoed Bloemendaal

- 26-10-2016 -

Stichting De Iris en LEKSTEDEwonen hebben een intentieovereenkomst getekend voor de realisatie van een wooninitiatief op Zorglandgoed Bloemendaal in Vianen. Het doel is om 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking een fijne, levensbestendige leefomgeving te bieden. Een Thuis waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen en waar 24-uurs professionele zorg wordt geboden. Het plan is het wooninitiatief te realiseren op Zorglandgoed Bloemendaal.


Trefwoorden: zorglandgoed bloemendaal vianen
 
 
 
 

Overige artikelen:
(ontwerp)Herindelingsadvies Vijfheerenlanden vastgesteld
Gemeenten werken samen bij huisvesting van cliënten uit opvang en beschermd wonen
Paasknutselmiddag in Vianens museum
‘Jouw idee, wij doen mee!’
Utrechts Saxofoon Kwartet in Stedelijk Museum Vianen
Excursie in de Eempolder
Ondertekening intentieovereenkomst Zorglandgoed Bloemendaal

 [ 1 ]  - 2 >>
Agenda Vianen:


-
-
-


 © WIPEsoft